SJÖSÄTTNING

Sjösättning med mobilkran äger rum lördagen den 6 maj, kl 09.00

 

Civilförsvarsskolans Båtklubb - CBK